Elektrokardiogram spoczynkowy (EKG)

  • EKG to podstawowe i nieinwazyjne badanie wykonywane w celu wykrycia chorób serca na podstawie rejestracji jego czynności elektrycznej.
  • Wykonuje się je przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze kończyn oraz klatki piersiowej.
  • Badanie to umożliwia rejestrację rytmu serca, ocenę przewodzenia oraz ocenę pracy wszczepionego stymulatora serca / kardiowertera-defibrylatora. Pozwala stwierdzić niedokrwienie mięśnia sercowego, jak również zmiany w sercu towarzyszące innym chorobom.
  • EKG jest badaniem bezbolesnym oraz całkowicie bezpiecznym dla pacjenta.
  • Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Nie wymaga specjalnego przygotowania, pacjent nie musi być na czczo. Przed badaniem należy kilka minut odpocząć.
  • Ważne jest, aby w trakcie zapisu EKG pacjent się nie ruszał i nie rozmawiał, co pozwoli na uzyskanie niezakłóconego wyniku badania.