Holter EKG (ambulatoryjne ciągłe monitorowanie zapisu EKG)

  • Holter EKG to przedłużone badanie czynności elektrycznej serca przez 24 do 72 godzin.
  • Wydłużony okres rejestracji pracy serca pozwala wykryć okresowo pojawiające się zaburzenia.
  • Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia m.in.:

        – kołatań serca / zaburzeń rytmu serca
       – omdleń / utrat przytomności
       – bloków przewodzenia i przerw / pauz w pracy serca
       – oceny rytmu serca po wszczepieniu stymulatora serca

  • W celu wykonania badania do klatki piersiowej pacjenta przykleja się elektrody połączone z urządzeniem rejestrującym wielkości telefonu komórkowego, który nosi się na pasku. Ważne jest, aby w trakcie badania pacjent wykonywał w ciągu dnia te same czynności co zwykle, ponieważ niektóre zaburzenia rytmu serca pojawiają się w trakcie wysiłku fizycznego, stresu bądź emocji.
  • Badanie serca metodą Holtera jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i może być wielokrotnie powtarzane.
  • W trakcie badania pacjent na dołączonym formularzu powinien odnotowywać swoją aktywność fizyczną i emocjonalną oraz występujące objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, uczucie kołatania serca, zasłabnięcia / omdlenia oraz czas przyjmowania poszczególnych leków.