WSKAŹNIK KOSTKA-RAMIĘ (ABI)

  • Wskaźnik kostka-ramię (ABI, ang. ankle-brachial index) to nieinwazyjna metoda diagnostyki przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, najczęściej w przebiegu miażdżycy.
  • Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na plecach. Polega ono na analizie relacji między wartościami skurczowego ciśnienia tętniczego mierzonymi na kończynach górnych i dolnych.
  • Jest to metoda diagnostyczna szczególnie zalecana u osób z bólami kończyn dolnych (zwłaszcza wysiłkowymi), w diagnostyce owrzodzeń kończyn dolnych oraz  jako metoda przesiewowa u osób z czynnikami ryzyka miażdżycy kończyn dolnych (w szczególności u osób z cukrzycą, choroba wieńcową, niewydolnością nerek, wysokim stężeniem cholesterolu, u osób palących papierosy)
  • U osób z rozpoznaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych badanie to umożliwia monitorowanie postępu choroby i wyników leczenia.
  • Obniżona wartość ABI wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności ogólnej, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu.