Holter zdarzeń (tzw. pętlowy rejestrator zdarzeń EKG, „event-loop recorder”)

  • Holter zdarzeń pętlowy (tzw. „event-loop recorder”), w przeciwieństwie do tradycyjnego 24-72 godzinnego badania metodą Holtera polega na wielokrotnej rejestracji krótkich fragmentów EKG, nawet przez 4 tygodnie.
  • Urządzenie ma możliwość dokonywania rejestracji zapisu EKG zarówno po wystapieniu objawów (tzw. tryb po zdarzeniu, jak typowy rejestrator zdarzeń / arytmii) oraz umożliwia rejestrację sygnału EKG poprzedzającego objawy odczuwane przez pacjenta (tzw. tryb pętli)
  • Tryb pętli jest szczególnie istotny u osób z rzadkimi omdleniami lub napadowymi krótkimi kołataniami serca, aby stwierdzić, co mogło wydarzyć się w EKG przed wystapieniem dolegliwości.
  • Urządzenie to jest szczególnie polecane dla pacjentów, kórzy odczuwają sporadycznie kołatania serca czy arytmie lub miewają niewyjaśnione zasłabnięcia / omdlenia