Holter ciśnieniowy (ABPM)

  • Holter ciśnieniowy (ABPM) to 24 godzinne automatyczne badanie ciśnienia tętniczego umożliwiające ocenę wartości ciśnienia tętniczego w różnych codziennych sytuacjach oraz dobowy rytm zmian ciśnienia.
  • W porównaniu z tradycyjną metodą pomiaru ciśnienia tętniczego, Holter ciśnieniowy dokładniej obrazuje rzeczywiste ciśnienie chorego, a przede wszystkim pokazuje ciśnienie w czasie różnych aktywności pacjenta, np. podczas wysiłku, emocji czy w czasie snu.
  • Szczególne wskazania do wykonania tego badania to:

       – chwiejne wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych
       – kontrola skuteczności leczenia
       – diagnostyka nadciśnienia nocnego
       – diagnostyka nadciśnienia ,,białego fartucha” (podwyższonego ciśnienia występującego tylko w czasie wizyty u lekarza)
       – diagnostyka nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych
       – objawy sugerujące okresowe spadki ciśnienia tętniczego  tj. utraty przytomności, zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia
       – tzw. nadciśnienie tętnicze oporne – kiedy nie uzyskujemy normalizacji wartości ciśnienia pomimo stosowania w pełnych dawkach 3 leków obniżających ciśnienie

  • Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania do badania. Badanie może być powtarzane wielokrotnie.