Test wysiłkowy na bieżni ruchomej

  • Badanie polega na obciążeniu pacjenta fizjologicznym wysiłkiem na ruchomej bieżni z jednoczesną analizą zapisu EKG oraz monitorowaniem ciśnienia tętniczego.
  • Badanie wykonuje się m.in. w celu wykrycia niedokrwienia mięśnia sercowego, oceny zaburzeń rytmu serca podczas wysiłku fizycznego oraz określenia wydolności fizycznej pacjenta, a także reakcji ciśnienia tętniczego na wysiłek fizyczny.
  • Szczególne wskazania do wykonania badania:

        – podejrzenie choroby niedokrwiennej serca
        – kwalifikacja do koronarografii czyli inwazyjnej diagnostyki tętnic wieńcowych
        – diagnostyka zaburzeń rytmu serca ujawniających się podczas lub po wysiłku
        – określenie rokowania u chorych po zawale serca czy po zabiegach na tętnicach wieńcowych
        – ocena wydolności fizycznej,
        – ocena sportowców i innych osób, których praca wymaga dużego wysiłku lub nieprzeciętnej kondycji fizycznej